Heartfulness Deventer
Trainingen in Aandacht vanuit Essentie

Heartfulness gaat verder dan mindfulness

Heartfulness betekent open (durven) staan voor de ander, door vanuit een zachtmoedige houding het gedrag en de pijn of het lijden van de ander én jezelf te zien.  Van HARD naar HART - van OVERLEVEN naar LEVEN door te luisteren vanuit het hart in compassie. Compassie in de betekenis van begrip en mededogen! Echt luisteren vanuit nabijheid én medeleven in de interactie met elkaar en niet vanuit medelijden.


Van mindfulness tot heartfulness volgens Mariets leraren:

Bij de beoefening van mindfulness gaat het niet alleen om het cultiveren van opmerkzaamheid maar ook om het ontwikkelen van een houding van mildheid. Het gaat dus niet alleen om louter gewaar zijn, om het openen van het oog, maar ook om het openen van het hart voor wat zich aandient, juist ook wanneer dat pijnlijk is. Wanneer we inzien dat ons streven het onbeheersbare te beheersen alleen maar tegen ons werkt, kan er ruimte ontstaan voor een andere houding en kan mindfulness zich verdiepen met compassie of mededogen met heartfulness. Het is niet zo dat we eerst het één moeten beoefenen en dan pas aan het ander toekomen. Wanneer het oog zich opent, kunnen we tegelijkertijd ons hart openen voor wat er is.                                                                                                                                                        (Bron: MBCL.nl / Erik v.d. Brink - Frits Koster)Compassie MBCL - vervolgtraining

Besef dat, zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen,

wijsheid en compassie gelijktijdig ontwikkeld dienen te worden. 

- Matthieu Ricard - 

'Maak de wereld milder, laten we bij onszelf beginnen'

Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

In deze training worden allerlei mogelijkheden aangeboden tot het ontwikkelen van mildheid en compassie, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan zelfcompassie.

(Zelf)compassie is bevorderlijk voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren blijkt uit divers wetenschappelijk onderzoek.

In deze 9-weekse aandachttraining gaan we inzichten vanuit de MBSR/MBCT aandachttraining Mindful Leven verdiepen.

Het trainingsprogramma bestaat uit verschillende thema’s en een aantal geleide meditatie-oefeningen. Er is ruimte voor individuele behoefte en interactie als groep. De groep bestaat uit minimaal 4 tot 6 deelnemers maximaal. Het voordeel hiervan is o.a. dat je meer persoonlijke aandacht krijgt en oefent in een kleine vertrouwde setting. De groep is NIET therapeutisch van aard. 


Wat houdt een les in?

Deze MBCL-training bestaat uit negen bijeenkomsten (van 2,5 uur) om de 14 dagen, zodat er voldoende tijd is om de oefeningen thuis te vervolgen. Iedere les bevat een kort blok psycho-educatie (theoretische uitleg). Telkens vanuit een ander thema en perspectief (bijv. mildheid, werking van stress, grenzen, emoties, weerstand, omgevingsfactoren, afweer- en reactiepatronen enz.).

Zo ontwikkel je een bredere kijk op jouw levenssituatie! Leer je door de beoefening te Zijn in het moment en het cultiveren van compassie naar jezelf en je omgeving.

Er worden geleide, adem- en stiltemeditaties gegeven en mindful meditatief bewegen. De geleide meditaties worden je na afloop van een les per e-mail toegestuurd om thuis vrijblijvend te oefenen. Er wordt gewerkt aan de hand van het MBCL-werkboek. 


Info en voorwaarden voor deelname:

Heb je een mindfulness-training MBSR of MBCT afgerond en zoek je verdieping? Meld je dan aan.

Voorafgaand aan deelname volgt een telefonisch kennismakingsgesprek, waarin samen wordt gekeken naar jouw motivatie en of de intensiteit van het MBCL-verdiepingsprogramma passend is bij jouw levensritme op dit moment.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of je alvast inschrijven voor een kennismakingsgesprek? Neem contact op met Mariet.  


Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen 525 euro voor zelfbetalers, 750 euro (excl. BTW) wanneer de werkgever betaald.

Prijs inclusief, boek, werkbladen en audiobestanden, consumpties. Daarnaast is deelname aan een stiltedag tegen gereduceerd tarief mogelijk. De training kan in principe deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.  


Wanneer?

Omstreeks april 2020 start de eerstvolgende MBCL-training in Deventer -Centrum op dinsdagavond bij voldoende aanmeldingen. Informeer naar de mogelijkheden, kijk in de agenda of schrijf je nu alvast in!  


Zelfcompassie bij ziekte - MBP basistraining

Jij bent NIET je ziekte! Voor mensen met (chronische) ziekte, vermoeidheid, onbegrepen klachten (SOLK) en pijn is balans en regelmaat in het leven een must. Evenals het stellen van grenzen m.b.t. dagelijkse activiteiten. Herken jij het effect van overbelasting op goede dagen en uitgeput voelen op mindere dagen? Dit gevoel gaat vaak gepaard met emoties, frustratie, wanhoop of paniek. Hoe kun je daar anders mee leren omgaan?


In deze training leer je het verschil kennen tussen primaire en secundaire pijn. Primaire pijn zijn pijnlijke fysieke sensaties, mentale toestanden of stressvolle omstandigheden die we (tijdelijk) ervaren. Leerdoel in de training is: hoe erken je deze?

Secundaire pijn ontstaat door al onze reacties op primaire pijn. Reacties zoals fysieke spanning, angst, negatief denken, piekeren, jezelf verdoven, emotie-eten, vermijden of weglopen.

Je kunt leren dit niveau van pijn te verminderen of zelfs te overwinnen en dit verbetert je levenskwaliteit vervolgens weer...

Voor deze training is ervaring met meditatie niet nodig en deze training is ook geschikt voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. 

Er word rekening gehouden met jouw mogelijkheden en grenzen.

  

Ziek zijn vraagt om een aanpassing van jou ten opzichte van je dagelijks leven, vermoeidheid en pijn. Daarover gaat deze mindfulness based training. Je krijgt handvatten voor meer levenskwaliteit, evenwicht en behoud van energie ondanks je ziekte en je leert anders omgaan met primaire en secundaire pijn! JIJ BENT NIET JE ZIEKTE, ziekte is een onderdeel van jou!                

Het uiteindelijke doel is om meer balans en ritme (pacing) te creëren in het dagelijks leven ondanks ziekte of pijn. In de training worden je een reeks oefeningen aangereikt om meer en meer te beoefenen gedurende de dag.

 

Is je kwaliteit van leven veranderd?

Ken je dat gevoel van ziek zijn en onbegrip? Voor jezelf, omdat je lichaam anders reageert dan jij wilt, maar ook onbegrip vanuit je omgeving voor jouw veranderde situatie? Heb je moeite om te komen tot acceptatie, omdat je leven nooit meer wordt zoals voorheen. Maakt het je somber, emotioneel of moedeloos, omdat je de vanzelfsprekendheid van gezond zijn bent kwijtgeraakt?

In deze 6-weekse training leer je om je ziekte en je dagelijks functioneren te gaan zien vanuit een ander perspectief door zelfonderzoek. Het brengt persoonlijke bewustwording, emotioneel evenwicht, vermindert stress en kan pijn verzachten.

 

Mens zijn, ondanks ziekte!

Zelfonderzoek moedigt aan om dieper in de toestand van mens zijn te kijken. Kwetsbaarheid en ziekte. Elk lichaam is onderwerpen aan ziekte en verval (dat gepaard gaat met ouder worden). Imperfectie is menselijk en universeel. We kunnen leren om de fijne lijn te bewandelen tussen het onszelf helpen enerzijds en het aanvaarden van de onvermijdelijke moeilijkheden in het leven anderzijds.

Door dieper te kijken naar het mens zijn en imperfectie kunnen we in het reine komen met onszelf en tegelijkertijd ook empathie ontwikkelen voor anderen die lijden. Kwetsbaarheid als kracht, moed en lef cultiveren om vanuit het hart verandering aan te gaan.

Er is iedere les tijd en ruimte voor interactie met elkaar en voor persoonlijke inbreng.

Daarnaast worden er geleide meditaties en adem- en stiltemeditaties gegeven evenals mindfull bewegen (indien mogelijk). De geleide meditaties worden je na afloop van een les per email thuisgestuurd om vrijblijvend te oefenen.  

 

Wat zijn de kosten?

De prijs voor deze 6-weekse training bedraagt 350,- euro (waarvan evt. een deel kan worden vergoed vanuit je zorgverzekering), incl. lesmap en MP3-bestanden, koffie en thee.   

 

Wanneer?

De lessen zijn op vrijdagochtend (afhankelijk v.d. groep). Zie voor data en locatie de agenda.   

 

Info en voorwaarden voor deelname:

Voorafgaand aan deelname volgt een telefonisch kennismakingsgesprek (1/2 uur). Ervaring met meditatie is een pré maar geen must! De training wordt groepsgewijs gegeven in Deventer Centrum. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.  Trainingen gaan van start bij voldoende deelnemers! 

 

Individuele mindfulness-coaching (MBP coaching) gericht op aandacht voor stress, burn-out, ziekte en pijn en leven vanuit een ander perspectief is ook mogelijk en daarvoor gelden andere tarieven. Informeer bij Mariet naar de mogelijkheden! Individuele MBP coaching vindt plaats in Bathmen of ambulant  (op locatie, wanneer je bedlegerig bent of aan huis gebonden).